Rozvoj kraje - aktuální informace

9.4.2024

Konference Digitalizace procesů u zaměstnavatelů aneb 8 vylepšení vnitrofiremní komunikace

Pakt zaměstnanosti Královéhradeckého kraje ve spolupráci se Svazem personalistů České republiky a partnery připravuje na jaro zajímavou konferenci na téma Digitalizace procesů u zaměstnavatelů aneb 8 vylepšení vnitrofiremní komunikace. Konference proběhne 16. dubna 2024 od 9:00 - 14:30 hod. na Krajském úřadě Královéhradeckého kraje - sál Zastupitelstva.

22.3.2024

Stipendijní program

Ve snaze směřující k podpoře zvyšování odborné úrovně a kvality poskytované zdravotnické péče na území Královéhradeckého kraje, zejména aktivitami přispívajícími k růstu, prohlubování a zvyšování kvalifikace odborného zdravotnického personálu, vypisuje Zdravotnický nadační fond Královéhradeckého kraje Stipendijní program Zdravotnického nadačního fondu Královéhradeckého kraje pro akademický rok 2023 – 2024. Stipendijní program umožní získat stipendium studentům 6. ročníků magisterského prezenčního studia lékařských fakult ve studijním programu všeobecné lékařství, kteří mají zájem v budoucnu vykonávat pracovní činnost pro poskytovatele zdravotních služeb na území Královéhradeckého kraje.