Krajské dotační programy pro rok 2022

Informace, podmínky a formuláře pro podávání žádostí ve většině oblastí najdete na dotačním portále Krajského úřadu Královéhradeckého kraje:

Dotační portál Královéhradeckého kraje je výhradně určen pro podávání žádostí o finanční podporu veřejně prospěšných projektů. Dále jsou zde zveřejňovány aktuality, podmínky dotačních programů, schválené žádosti, kontakty na pracovníky oddělení krajských dotací a další důležité dokumenty a informace pro žadatele a příjemce dotace z krajského rozpočtu.

Dotační programy ze sociální oblasti najde v podsekci tohoto webu - Sociální oblast.

6.10.2022

Informační zpráva pro uživatele dotačního portálu Královéhradeckého kraje

Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje na svém zasedání dne 12.09.2022 schválilo dotační programy pro rok 2023 a „Obchůdek+2021“. Zásadní změnou ve schválených dotačních programech je způsob podání žádosti o dotaci – žádost bude možné podat pouze elektronicky, a to odesláním z datové schránky žadatele o dotaci do datové schránky Královéhradeckého kraje ID schránky gcgbp3q.

13.10.2021

Upozornění

POZOR! U žádostí o dotaci je nově nutné doložit údaje o skutečném majiteli právnické osoby ve formě úplného výpisu [ust. § 10a odst. (3) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů] – netýká se právnických osob uvedených v ust. § 7 zákona č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů (např. územní samosprávný celek, dobrovolný svazek obcí, školská právnická osoba zřízená územním samosprávným celkem či dobrovolným svazkem obcí, příspěvková organizace územního samosprávného celku, církev/náboženská společnost/ostatní právnické osoby podle zákona upravujícího církve a náboženské společnosti).