Projektové a koncepční dokumenty

17.6.2022

"Průvodce zdravotnictvím pro začátečníky i pokročilé" a "Průvodce zdravotnictvím pro učitele a další pracovníky s dětmi a mládeží"

Během měsíců března a dubna 2023 realizoval odbor zdravotnictví Krajského úřadu Královéhradeckého kraje besedy určené pro širokou veřejnost na téma "Průvodce zdravotnictvím pro začátečníky i pokročilé" a také besedy pro učitele s názvem "Průvodce zdravotnictvím pro učitele a další pracovníky s dětmi a mládeží". Besedami, které se uskutečnily ve všech okresních městech Královéhradeckého kraje, diváky provedl specialista na zdravotnické právo JUDr. Ondřej Dostál. V příloze naleznete prezentaci JUDr. Dostála k oběma výše uvedeným besedám.

5.5.2021

Koncepce zdravotnictví Královéhradeckého kraje pro období 2021 - 2025

Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje schválilo dne 03.05.2021 strategický dokument Koncepce zdravotnictví Královéhradeckého kraje pro období 2021 - 2025 (dále jen "Koncepce"). Dokument byl zpracován odborem zdravotnictví pod odborným vedením doc. MUDr. Leoše Hegera, CSc.