Památkové zóny

10.7.2017

Seznam památkových zón na území Královéhradeckého kraje a vyhlášky vlády

Památkovou zónou je území sídelního útvaru nebo jeho části s menším podílem kulturních památek, historického prostředí nebo část krajinného celku, které vykazují významné kulturní hodnoty. Památkovou zónu může podle § 6 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, prohlásit ministerstvo kultury po projednání s krajským úřadem.

14.5.2008

Vyhláška Ministerstva kultury č. 208/1996 Sb.

Vyhláška Ministerstva kultury ze dne 1. července 1996 o prohlášení území vybraných částí krajinných celků za památkové zóny. Krajinná památková zóna Bojiště bitvy 1866, obecní úřad obce s rozšířenou působností: HRADEC KRÁLOVÉ

23.12.2004

Vyhláška Ministerstva kultury č. 413/2004 Sb.

Vyhláška Ministerstva kultury ze dne 24. června 2004 o prohlášení území s historickým prostředím ve vybraných obcích a jejich částech za památkové zóny a určení podmínek pro jejich ochranu

2.2.2004

Vyhláška Ministerstva kultury č. 108/2003 Sb.

Vyhláška Ministerstva kultury ze dne 1. dubna 2003 o prohlášení území s historickým prostředím ve vybraných městech a obcích za památkové zóny a určování podmínek pro jejich ochranu