Prevence kriminality - archiv

13.10.2020

Panelová diskuze pro pracovníky prevence: Efektivita kyberprevence

Dne 5.10.2020 proběhla na Ministerstvu vnitra on-line Panelová diskuze „Efektivita kyberprevence“ byla určena všem pracovníkům působícím v oblasti prevence v kybernetickém prostoru. V panelové diskuzi byla řešena dvě témata. První téma se týkalo efektivity prevence v kybernetickém prostoru. Bylo diskutováno o prevenci jako průřezovém tématu, řešen současný stav, efektivita osvěty i pohledy zástupců jednotlivých institucí a subjektů, které jsou v kontaktu s praxí. Druhé téma diskuzního panelu se týkalo nových trendů v osvětě kybernetické bezpečnosti. Bylo řešeno digitalizaci vzdělávání a integrace inovací do témat kybernetické bezpečnosti.

14.2.2017

Závazné pokyny pro obce – realizátory preventivního projektu Ministerstva vnitra k tématu Asistent prevence kriminality

Ministerstvo vnitra ČR – odbor bezpečnostní politiky a prevence kriminality vydalo na základě konkrétních poznatků z kontrolní činnosti, ohlasů odborné i laické veřejnosti, televizních, rozhlasových zpravodajství, článků v tisku a dostupných informací závazné pokyny MV ČR k zamezení nedorozumění a omylů v otázce preventivního projektu Asistent prevence kriminality II/2017.

14.12.2016

Strategie prevence sociálně nežádoucích jevů v Královéhradeckém kraji 2017 - 2021

Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje na svém 2. zasedání dne 5. 12. 2016 vzalo na vědomí Strategii prevence sociálně nežádoucích jevů v Královéhradeckém kraji 2017 – 2021. Oblasti, kterých se Strategie 2017 - 2021 dotýká, jsou tři. Jedná se o oblast prevence kriminality, oblast protidrogové politiky (adiktologie) a oblast sociálně vyloučených lokalit, resp. se zaměřuje na zmírňování sociálního vyloučení osob, žijících v sociálně vyloučených lokalitách. Vycházíme z předpokladu, že tyto tři oblasti se sebou velmi úzce souvisí, prolínají se a vzájemně ovlivňují, takže i cíle, opatření a následné aktivity by měly být ve vzájemné interakci.

5.5.2014

Seminář prevence kriminality – Bezpečná lokalita

Královéhradecký kraj realizoval ve spolupráci s Ministerstvem vnitra ČR seminář zaměřený na účinné prostředky situační prevence. Účastníci se dozvěděli, jaké jsou nové trendy v oblasti mechanických a technických prostředků, kterými lze bojovat proti zejména majetkové trestné činnosti. Zkušenosti si vyměnili zaměstnanci městských úřadů a městských policií z Královéhradeckého kraje s kolegy z Pardubického, ale i Moravskoslezského kraje.