Školství

Návody pro řešení životních situací

28.8.2019

3.3 - Opakování ročníku

Žádost žáka o opakování ročníku ve střední škole po splnění povinné školní docházky.