Rejstřík svazků obcí

1. 7. 2024

Rejstřík svazků obcí vede krajský úřad na základě ustanovení § 49 odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, v přenesené působnosti.

Krajský úřad Královéhradeckého kraje vede rejstřík svazků obcí, do něhož se zapisují (Dobrovolné) svazky obcí vč. společenství obcí se sídlem v Královéhradeckém kraji.

Rejstřík svazků obcí je veřejným rejstříkem; jeho součástí je sbírka listin, v níž jsou uloženy smlouva o vytvoření svazku obcí spolu se stanovami a změny těchto dokumentů. Údaje z rejstříku svazků obcí jsou vedeny též v registru osob (ROS). Výpis z ROS lze získat na pracovištích Czechpoint. Výpis z rejstříku svazků obcí lze získat na příslušném krajském úřadě.

Údaje uvedené v rejstříku svazků obcí vychází z informací poskytnutých svazky obcí.

Okres Hradec Králové

Vymazané:

Okres Jičín

Okres Náchod

Vymazané:

Okres Rychnov nad Kněžnou

Vymazané:

Okres Trutnov

Vymazané:

Kontakty:

Agendu svazků obcí a společenství obcí vede Odbor majetkosprávní a krajský živnostenský úřad, oddělení majetkové.

JUDr. Lenka Kovandová
tel. 606 096 355
email: lekovandova@khk.cz.