Cena Rady Královéhradeckého kraje Hereditas Obligat

soutěž Cena památkové péče   soutěž Cena památkové péče   ocenění Hereditas obligat  

Královéhradecký kraj oplývá bohatstvím historických památek, které jsou chráněny státem jako kulturní památky nebo národní kulturní památky. Mnohem větší počet je však těch, které mají svůj místní význam.

Ocenění památkové péče s názvem Hereditas Obligat (Dědictví zavazuje) se udílí jednou ročně. Ocenění se uděluje ve čtyřech kategoriích:

 • stavební obnova chráněné stavby
  (kulturní památka, národní kulturní památka, stavba v památkové rezervaci nebo památkové zóně)
 • restaurování prohlášené památky
  (movité i nemovité)
 • záchrana neprohlášené památky
  (movité i nemovité)
 • popularizace památkové péče
  (dlouhodobá činnost popularizační, přednášková, výzkumná, projekční, publikační apod.)

První tři kategorie se udílejí za uplynulé tři kalendářní roky. Čtvrtá kategorie je časově neomezena. Vítěz v každé kategorii obdrží 50 tisíc korun.

Nominaci na držitele ocenění může podat jakákoliv fyzická nebo právnická osoba v souladu s pravidly. Nominaci pro daný kalendářní rok je nutné podat od 1. ledna do konce února. Tiskopisy pro nominace a další informace jsou na webové stránce Pravidla a nominace


PŘEHLED VÍTĚZŮ

2024

 • kategorie Stavební obnova chráněné stavby
  Kinský dal Borgo, a.s. - obnova Zámeckého areálu Karlova Koruna
 • kategorie Restaurování prohlášené památky
  Římskokatolická farnost - děkanství Chlumec nad Cidlinou - restaurování renesančních náhrobků v kostele sv. Voršily
 • kategorie Záchrana neprohlášené památky
  Jaroslav Kopecký - oprava vodojemu
 • kategorie Popolarizace památkové péče
  Jiří Němeček

Předávání ocenění Hereditas obligat se konalo 13. června 2024 na Kolowratském zámku v Rychnově nad Kněžnou. 

2023

 • kategorie Stavební obnova chráněné stavby
  Markéta Slaninová - oprava střechy zámku v Hořiněvsi
 • kategorie Restaurování prohlášené památky
  městys Pecka - obnova sloupu se sochou Panny Marie a sochami světců
 • kategorie Záchrana neprohlášené památky
  obec Semechnice - oprava kaple Panny Marie Bolestné
 • kategorie Popolarizace památkové péče
  Jan Slavík - celoživotní práce v oblasti památkové péče

Předávání ocenění Hereditas obligat proběhlo 14. června 2023 v refektáři bývalého paulánského kláštera v Nové Pace. 

2022

Udílení Ceny památkové péče za rok 2021 se konalo 22. června 2022 v Hospitálu Kuks. 

2021

Cena památkové péče za roky 2019 a 2020 se předávala 16. června 2021 v Muzeu východních Čech v Hradci Králové.

2020

Cena je udílena od roku 2021. V pilotním ročníku 2020 cenu získal pouze jeden vítěz, a to Komitét pro udržování památek z války roku 1866, který slavil 30. výročí své činnosti. Komitét se věnuje nejen osvětové činnosti o válce 1866, ale zároveň aktivně provádí mapování jednotlivých válečných pomníků a stará se o jejich údržbu.


Mediální partner akce:
ocenění Hereditas obligat