Organizace v kultuře a knihovny

Královéhradecký kraj zřizuje v oblasti kultury a památkové péče deset příspěvkových organizací a je spoluzakladatel čtyř obecně prospěšných společností. Dále přispívá pověřeným knihovnám, které zajišťují servis pro obecní knihovny ve svém územním obvodu.  

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Královéhradecký kraj zřizuje v oblasti kultury a památkové péče deset příspěvkových organizací.

GALERIE

HVĚZDÁRNY

KNIHOVNY

KREATIVNÍ A VZDĚLÁVACÍ ORGANIZACE

MUZEA    OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI

    Královéhradecký kraj je spoluzakladatel čtyř obecně prospěšných společností.

    ARCHEOLOGIE

    DIVADLO A HUDBA
      REGIONÁLNÍ FUNKCE KNIHOVEN

      Královéhradecký kraj podporuje rozvoj knihoven v kraji zejména zajištěním dotace na regionální funkce knihoven. Královéhradecký kraj poskytl v roce 2018 na regionální funkce 8 466 000 Kč, což je o 2,5 milionu více než v roce 2014. V Královéhradeckém kraji zajišťuje regionální funkce Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové. Příjemci regionálních služeb jsou knihovny zřizované městy a obcemi, pobočky knihoven v přidružených obcích a knihovny specializované (celkem 383 knihoven).

      Soutěž Knihovna roku Královéhradeckého kraje je organizována pro knihovny v malých sídlech do 7,5 tisíce obyvatel, navazuje na pravidla a principy celostátní soutěže Knihovna roku a Vesnice roku. Cílem je ocenit nejlepší knihovny, jejich kvalitní knihovní služby a pestrou nabídku vzdělávacích a kulturních aktivit zaměřenou na místní komunitu. Další informace na stránkách Soutěž Knihovna roku Královéhradeckého kraje.

      POVĚŘENÉ KNIHOVNY ZAPOJENÉ DO VÝKONU REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ:

      Knihovna města Hradce Králové

      Knihovna Václava Čtvrtka v Jičíně

      Městská knihovna Kostelec nad Orlicí

      Městská knihovna Náchod

      Městská knihovna Rychnov nad Kněžnou

      Městská knihovna s regionálními funkcemi v Trutnově

      Soubory ke stažení