Oddělení kultury a památkové péče

Informace o činnosti oddělení jsou popsány v článku Činnost odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu.

vedoucí oddělení: Ing. Milan Smolík
e-mail: msmolik@khk.cz, tel.: +420 495 817 458, mob.: +420 601 325 879


Oddělení kultury   Oddělení kultury a cestovního ruchu   Oddělení kultury  

Agenda kultury:

Organizace v kultuře a knihovny

příspěvkové organizace (galerie, muzea, hvězdárny, knihovna) a obecně prospěšné společnosti (divadla, filharmonie, archeopark)  

Lidová kultura

stále živá rukodělná a řemeslná výroba našich předků 

Válečné hroby

přes dva tisíce válečných hrobů a pietních míst z prusko-rakouské války 1866, první a druhé světové války na území kraje

Dokumenty

dokumenty a právní předpisy z oblasti kultury