Archeologie

Archeologie   Archeologie   Archeologie

 Archeologické památky jsou významnou studnicí poznání o naší společné minulosti a možná i budoucnosti. Zůstanou jí jedině tehdy, vydáme-li se cestou spolupráce, vzájemného respektu a důvěry.

Povinnosti stavebníka

metodická pomůcka pro ohlášení zamýšlené stavby

Jak nakládat s archeologickými nálezy

problematika provádění archeologických výzkumů, povinnosti při náhodném archeologickém nálezu, právo na nálezné  

Oprávněné organizace k provádění archeologických výzkumů

při provádění stavební činnosti na území celého kraje je povinností stavebníka umožnit provedení záchranného archeologického výzkumu

Soubory ke stažení