Informace pro zdravotně postižené

7. 2. 2023

Informace pro osoby používající zvláštní způsob tísňového volání.

Ke dni 1. ledna 2016 začal platit nový zákon č. 320/2015 Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů, který v ustanovení § 38 stanovuje povinnost hasičskému záchrannému sboru kraje vést seznam osob, které používají zvláštní způsob tísňového volání nebo při jejichž záchraně je nutno uplatnit zvláštní pravidla a postupy.

Jakým způsobem se lze přihlásit do seznamu?

O zařazení do seznamu osob může požádat osoba se zdravotním postižením nebo její zákonný zástupce a to písemně s originálním podpisem, elektronickou cestou s elektronickým podpisem nebo osobně u Hasičského záchranného sboru Královéhradeckého kraje.

Součástí žádosti je souhlas žadatele se zpracováním osobních údajů pro další využití základními složkami integrovaného záchranného systému při příjmu tísňového volání, při provádění záchranných a likvidačních prací nebo při plnění úkolů ochrany obyvatelstva.

Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje proto připravil formulář žádosti pro zařazení do seznamu osob, který zároveň obsahuje i souhlas se zpracováním osobních údajů.

Žádost si můžete stáhnout z odkazu pod tímto textem a následně ji vyplněnou zaslat na adresu Hasičského záchranného sboru Královéhradeckého kraje (nábřeží U Přívozu 122/4, 500 03 Hradec Králové), či ji osobně odevzdat na stanicích Hasičského záchranného sboru Královéhradeckého kraje.

Více informací najdete na stránkách Hasičského záchranného sboru 

Soubory ke stažení