Dotační programy pro oblast cestovního ruchu na rok 2010

8. 2. 2010 Autor: Jan Špelda

Usnesením Rady Královéhradeckého kraje č. RK/13/736/2010 ze dne 9.6.2010 a usnesením Zastupitelstva Královéhradeckého kraje ze dne 17.6.2010 bylo schváleno vyhlášení dotačního programu

CRDM2010 Podpora destinačního managementu v turisticky významných územích – celková alokace 1 800 000 Kč.

Termín vyhlášení programu byl stanoven na 21.6.2010, žádosti je možno podávat do 30.7.2010. Všechny žádosti musí být doručeny na místo pro podání žádosti do termínu stanoveného pro podání žádosti. Při dodání žádosti poštou nebo jiným veřejným přepravcem se za termín dodání považuje její fyzické převzetí pracovníkem podatelny na adresu uvedenou ve vyhlášeném dotačním programu.

V přiložených souborech jsou uvedeny úplné podmínky dotačního programu a formulář žádosti s pokyny k jejímu vyplnění.Usnesením Rady Královéhradeckého kraje č. RK/9/492/2010 ze dne 28.4.2010 a usnesením Zastupitelstva Královéhradeckého kraje ze dne 6.5.2010 bylo schváleno vyhlášení dotačního programu

CRG032010 Pořádání prezentačně-propagačních akcí v oblasti cestovního ruchu - alokace 420 000 Kč.

Termín vyhlášení programu byl stanoven na 7.5.2010, žádosti je možné podávat do 18.5.2010.

Podpora z tohoto dotačního programu má charakter malého rozsahu (de minimis), tzn. že příjemce této dotace nesmí obdržet za roky 2008, 2009 a 2010 v rámci tohoto režimu (de minimis) více než 200 000 Euro za dotace. Více informací o režimu podpory de minimis naleznete zde.Usnesením Rady Královéhradeckého kraje č. RK/1/49/2010 ze dne 6.1.2010 a usnesením Zastupitelstva Královéhradeckého kraje č. 11/747/2010 ze dne 28.1.2010 bylo schváleno vyhlášení dotačního programu

CRG012010 Úprava lyžařských běžeckých tras - alokace 1 mil. Kč.

Termín vyhlášení programu byl stanoven na 8.2.2010, žádosti je možné podávat do 31.3.2010.


Soubory ke stažení

 • CRG012010 (pdf, 148 kB, 8.2.2010)

  Úprava lyžařských a běžeckých tras
  podmínky programu

 • CRG012010 (pdf, 188 kB, 24.6.2010)

  Úprava lyžařských běžeckých tras
  Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje na svém zasedání dne 17.6.2010 schválilo usnesením č. ZK/14/1009/2010 projekty k financování

 • CRDM2010 (xls, 67 kB, 21.6.2010)

  Podpora destinačního managementu v turisticky významných územích
  podmínky programu

 • CRDM2010 (xls, 94 kB, 21.6.2010)

  Podpora destinačního managementu v turisticky významných územích
  formulář žádosti

 • CRG032010 (pdf, 152 kB, 7.5.2010)

  Pořádání prezentačně-propagačních akcí v oblasti cestovního ruchu
  podmínky programu

 • CRG032010 (pdf, 204 kB, 24.6.2010)

  Pořádání prezentačně-propagačních akcí v oblasti cestovního ruchu
  Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje na svém zasedání dne 17.6.2010 schválilo usnesením č. ZK/14/1001/2010 projekty k financování

 • Závěrečná zpráva (doc, 69 kB, 6.8.2010)

  Formulář závěrečné zprávy o realizování projektu a vyúčtování dotace