Dotační programy pro oblast regionálního rozvoje na rok 2010

8. 2. 2010 Autor: Jan Špelda

Na základě usnesení Rady Královéhradeckého kraje č. RK/1/48/2010 ze dne 6.1.2010 a v souladu s usnesením Zastupitelstva Královéhradeckého kraje č. ZK/11/747/2010 ze dne 28.1.2010 Královéhradecký kraj vyhlašuje dne 8.2.2010 dotační programy v oblasti regionálního rozvoje pro rok 2010:

  RRD 062010 Podpora provozu cyklobusů v turistických regionech – alokace 3,5 mil. Kč;

•  RRD 032010 Pořízení, aktualizace a digitalizace územních plánů obcí do 500 obyvatel – alokace 1,5 mil. Kč;

•  RRD 022010 Profesionalizace svazků obcí – alokace 2 mil. Kč.


Na základě usnesení Rady Královéhradeckého kraje č. RK/11/600/2010, RK/11/599/2010 ze dne 26.5.2010 a v souladu s usneseními Zastupitelstva Královéhradeckého kraje č. ZK/11/747/2010, ZK/14/1008/2010 ze dne 17.6.2010 Královéhradecký kraj vyhlašuje dne 28.6.2010 dotační programy v oblasti regionálního rozvoje pro rok 2010:

  RRD 072010A Podpora cyklodopravy v návaznosti na Koncepci cyklodopravy Královéhradeckého kraje - alokace 1,5 mil. Kč;

  RRD 092010 Podpora Místních akčních skupin - alokace 1,879 mil. Kč.

Výzva pro podávání žádostí trvá do 23.7.2010.

Žádosti se podávají prostřednictvím aplikace Benefit7. Aplikace Benefit 7 se pro podávání žádostí uzavírá 23.7.2010 ve 14:00.

Podrobné podmínky pro žadatele jsou uvedeny v přílohách.


Harmonogram programů:

název programu začátek výzvy konec výzvy schválení úspěšných žadelů Zastupitelstvem KHK
Podpora provozu cyklobusů v turisticných regionech 8.2.2010 15.2.2010 25.3.2010
Pořízení, aktualizace a digitalizace územních plánů v obcích do 500 obyvatel 8.2.2010 10.3.2010 6.5.2010
Profesionalizace svazků obcí 8.2.2010 10.3.2010 6.5.2010
Podpora cyklodopravy v návaznosti na Koncepci cyklodopravy Královéhradeckého kraje 28.6.2010 23.7.2010 9.9.2010
Podpora Místních akčních skupin 28.6.2010 23.7.2010 9.9.2010


Soubory ke stažení

 • RRD 062010 (pdf, 197 kB, 10.2.2010)

  Podpora provozu cyklobusů v turistických regionech
  Podmínky programu

 • RRD 022010 (pdf, 138 kB, 2.3.2010)

  Profesionalizace svazků obcí
  Podmínky programu

 • RRD 022010 (pdf, 240 kB, 17.5.2010)

  Profesionalizace svazků obcí
  Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje na svém zasedání dne 6.5.2010 schválilo usnesením č. ZK/13/905/2010 přidělení podpory žadatelům do krajského dotačního programu RRD 022010.

 • RRD 032010 (pdf, 141 kB, 2.3.2010)

  Pořízení, aktualizace a digitalizace územních plánů obcí do 500 obyvatel
  Podmínky programu

 • RRD 032010 (pdf, 99 kB, 17.5.2010)

  Pořízení, aktualizace a digitalizace územních plánů obcí do 500 obyvatel
  Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje na svém zasedání dne 6.5.2010 schválilo usnesením č. ZK/13/904/2010 přidělení podpory žadatelům do krajského dotačního programu RRD 032010.

 • RRD 062010 (pdf, 227 kB, 26.4.2010)

  Podpora provozu cyklobusů v turistických regionech
  Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje na svém zasedání dne 25.3.2010 schválilo usnesením č. ZK/12/837/2010 přidělení podpory žadatelům do krajského dotačního programu RRD 062010.

 • RRD 072010A (pdf, 152 kB, 28.6.2010)

  Podpora cyklodopravy v návaznosti na Koncepci cyklodopravy Královéhradeckého kraje
  podmínky programu

 • RRD 072010A (pdf, 229 kB, 15.9.2010)

  Podpora cyklodopravy v návaznosti na Koncepci cyklodopravy Královéhradeckého kraje
  Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje na svém zasedání dne 9.9.2010 schválilo usnesením č. ZK/15/1055/2010 přidělení podpory žadatelům do krajského dotačního programu RRD 072010A.

 • RRD 092010 (pdf, 143 kB, 28.6.2010)

  Podpora Místních akčních skupin
  podmínky programu

 • RRD 092010 (pdf, 248 kB, 15.9.2010)

  Podpora místních akčních skupin
  Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje na svém zasedání dne 9.9.2010 schválilo usnesením č. ZK/15/1054/2010 přidělení podpory žadatelům do krajského dotačního programu RRD 092010.

 • Benefit7 (pdf, 1632 kB, 28.6.2010)

  Podrobný manuál pro žadatele

 • Závěřečná zpráva (doc, 69 kB, 6.8.2010)

  Formulář závěrečné zprávy o realizování projektu a vyúčtování dotace